Villkor och hyresregler Anders Skishop:

För att kunna hyra skidor hos oss på Anders Skishop är fotolegitimation obligatoriskt, det räcker att en ansvarig per sällskap har legitimation. All betalning sker i förskott. Återbetalning av hyresbeloppet görs endast vid sjukdom/skada mot uppvisande av läkarintyg.

Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrd utrustning saknas. Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga fabrikationsfel. Vid ovarsamhet är hyrestagaren ersättningsskyldig för uppkomna skador.

Förlängning av hyrestiden skall göras innan den gamla hyrestiden gått ut.

Återlämnas ej utrustningen till uthyrningen debiteras fullt värde. Villkor förbokning:

Det går bra att avboka sin utrustning fram till 16.00 dagen innan ankomst därefter debiteras fullt pris för utrustningen.

Fram till två veckor innan ankomst kan man avboka kostnadsfritt och därefter fram till 16.00 dagen innan ankomst är det en administrativ avgift på 50 kr per person vid avbokning.

 

Villkor hyrskydd:

Skyddet täcker stöld och skada på din hyrutrustning med en självrisk på 300:-. Ersättningsutrustning kan hämtas ut kostnadsfritt utan självrisk.

•Skyddet gäller skidor, snowboard, snowblades och längdskidor (ej pjäxor, hjälmar, stavar).

•Om utrustningen blir stulen, förväxlad eller saknas så får man en kostnadsfri ersättningsutrustning under resterande del av av hyresperioden utan självrisk.

•Skyddet täcker inte skador på din utrustning vid uppenbara tecken på ovarsam hantering, tex vid repor uppkomna vid åkning utanför markerad nedfart eller på parkering/grusväg.

•Vid uppenbar oaktsamhet debiteras fullt försäljningsvärde.

•Nattetid skall utrustningen vara inlåst.

•Om utrustningen blir stulen eller skadad anmäls detta omgående till skiduthyrning